Welkom:

  Volgende ALGEMENE VERGADERING

Om 9 uur 30 in het

“WIJNHUIS”

 Stationsstraat 56, 2440 Geel

ZONDAG   23 MAART 2014


Op onze voorbije ledenvergadering van 22 december 2013, verzorgde Dr. Peter Coutteel een zeer interessante lezing over de voorbereiding van onze vogels op de kweek.

Met name de invloed van licht (hoeveel licht, welk licht, etc), de gezondheidscontrole en het al dan niet verschaffen van supplementen tijdens deze voorbereidingsperiode kwamen aan de orde.

Peter Coutteel kondigde ook aan dat hij een boek aan het schrijven is waarin hij zijn bevindingen na jarenlange ervaring in de vogelwereld zal op papier zetten.

Er was veel aandacht, het was meestal muisstil in de zaal ... altijd een goed teken ...

Bedankt, Peter!

Lezing Peter Coutteel